در صورتیکه با خرابی کمپرسورهای ساید ال جی LG مواجه شده‌اید (البته کمپرسور LG در بازار موجود نیست) می‌توانید با کمپرسور معمولی سکاپ و با استفاده از برد مبدل که به تازگی طراحی و ساخته‌ایم تعویض نمایید.