نمای پشت برد

نمای روی برد

نحوه اتصال سیم های مبدل مالتی بر روی برد جنرال الکتریک

در صورتیکه با خرابی کمپرسورهای ساید ال جی LG مواجه شده‌اید (البته کمپرسور LG در بازار موجود نیست) می‌توانید با کمپرسور معمولی سکاپ و با استفاده از برد مبدل که به تازگی طراحی و ساخته‌ایم تعویض نمایید.