میکروالکترونیکبوشجنرال الکتریکمیکروالکترونیکمیکروالکترونیکمیکروالکترونیکمیکروالکترونیکمیکروالکترونیکمیکروالکترونیک

میکرو الکترونیک

مرکز فروش قطعات ساید، یخچال فریزر، ظرفشویی و لباسشویی

برنامه ریزی و تعمیرات تخصصی بردهای محصولات فوق